התאמה אישית

במפגש ייעוץ והתאמה אישית אנו נבדוק את האפשרויות הבאות כגון: גובה מזנון תלוי מהרצפה ובדיקת המרווח האפשרי בין מסגרת לטלויזיה למזנון (בהתייחס למרחק הצפייה מול גובה תליית המסך המומלץ) מיקום נקודות חשמל – ריכוז כל החשמל בתוך גוף מזנון תלוי אפשרות להעלמת חיווט מלא...